Acest proiect e de vânzare, pentru mai multe informații: asigurari@asigoo.ro sau pe +4 0723 369 607
AsiGoo.ro-user
Intra în cont
Înregistrare

Home / Termeni si conditii
1707.jpg
TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE
VĂ RUGĂM CA ÎNAINTE DE A FOLOSI ACESATA PAGINA WEB- SITE SĂ CITIŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE PREZENTATI MAI JOS
Stimate utilizator, folosirea acestui site-platformă (vizitare, înregistrare, logare,solicitarea de oferte,cumpărarea) implică acceptarea în totalitate a termenilor si conditiilor de utilizare a acestuia.
În cazul în care nu sunteti de acord cu acestia, sau aveţi alte opinii, vă rugăm sa încetati utlizarea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului www.asigoo.ro
Operator --Cine suntem?
Prezentele servicii va sunt oferte prin intermediul GOASIGO SRL, in calitate de asistent in brokeraj al Transilvania Broker S.A.

A.1. Transilvania Broker S.A., este autorizata sa incheie polite de asigurare cu societatile de asigurare mentionate pe site, este inregistrata si autorizata de "Comisia de Supraveghere a Asigurarilor" sub numarul RBK-.374/17.11.2006 , Politele de asigurare sunt întocmite cu respectarea tuturor normelor si legislaţia în vigoare.
A.2.Goasigo S.R.L., asistent in brokeraj al Transilvania Broker S.A, societate cu raspundere limitata cu sediul in Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, Str.Lalelei, nr. 4, Bl 39/A/13, inmatriculată la Registrul Comertului avand Cod Unic de Inregistrare 41892160 si Numar de Ordine: J14/589/2019. Capital Social: 500 RON. Informatii bancare: Cod IBAN: RO52BTRLRONCRT0527740801 Banca Transilvania Sfantu Gheorghe..
A.3. Activitatea principala este identificata în codul CAEN la poziţia 6622 - Activităţi ale agentilor şi a broker-ilor de asigurări.
***
 Conform Legii comerțului electronic (Legea 365/2002 cu modificările aduse prin legea 121/2006)
"Art. 7: Validitatea, efectele juridice și proba contractelor încheiate prin mijloace electronice
 (1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci când sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora.
 (2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimțământul prealabil al părților asupra utilizării mijloacelor electronice.
(3) Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice și a obligațiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispozițiilor dreptului comun în materie de probă și prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică."
Totodata mentionam ca aceasta modalitate de a crea cont si de emitere polite nu este destinată persoanelor sub 18 ani. La crearea contului, declarați că aveți cel puțin 18 ani împliniți și vă asumați răspunderea că datele și informațiile furnizate de dumneavoastră sunt reale.
 Definitii
 Utilizator - orice persoana interesata de această platforma-site sau care acceseaza site ul în scop informativ sau cu scopul realizarii unei comenzi;
Site - sau pagina de internet reprezinta ansamblul/ sistemul paginilor www. accesibile pe internet la adresa https://www.asigoo.ro/ reprezentand colectia de documente statice si dinamice, continand folderele grafice, scripturile si alte elemente de natura tehnico-informationala unite prin relatii reciproce, destinată încheierii contractelor de asigurare sau informarii utilizatorilor despre conditiile de asigurare, situatiile neprevazute cu care se pot confrunta ca si obligaţiile statutului de asigurat.
Serviciu - acordarea catre utilizator a accesului la date si informatii transmise de GOASIGO prin TBK Broker de Asigurare prin Internet, cu ajutorul acestui site;
Asigurat – persoana care are un contract de asigurare încheiat cu asiguratorul;
Asigurator - persoana juridică româna autorizată în condiţiile prezentei legi să exercite activitati de asigurare, sucursala sau filiala unui asigurator dintr-un stat tert, precum si sucursala unei societati de asigurare sau a unei societati mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de origine.
-broker de asigurare - persoană juridică autorizată în condițiile legii, care, pentru clienții săi, negociază sau încheie contracte de asigurare;
-asigurare - forma de protectie bazata pe un contract, prin care o persoana fizica sau juridica cedeaza anumite riscuri unei persoane juridice asigurator, platind o suma de bani numita prima de asigurare. Asiguratorul se obliga prin acest contract sa plateasca asiguratului despagubiri in cazul in care evenimentele prevazute in contract au loc
-conditiile de asigurare - parte integranta a contractului de asigurare care reglementeaza drepturile si obligatiile fiecarei parti in contractul de asigurare, precum si modalitatea, termenul si termenii de indeplinire a acestora
-calcul - calcularea valorii ofertelor de asigurare in baza datelor oferite de Cumparator / Client / Utilizator;
Date cu caracter personal - conform GDPR - orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
„Cont de Utilizator”
înseamnă contul de înregistrare creat de Utilizator pe acest site;

- Formular
înseamnă documentul tipizat, afişat ca atare de către Operator, care trebuie să fie completat de Utilizator în scopul comandării polițelor de asigurare;
Furnizor
înseamnă asiguratorul persoana juridică română sau străină ori societatea mutuală autorizată în condițiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor să exercite activități de asigurare;
„Informaţii necesare la înregistrare”
reprezintă datele cu caracter personal, în cazul persoanelor fizice, şi datele de indentificare ale persoanelor juridice, precum: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, Codul Unic de Înregistrare, inclusiv informaţiile necesare pentru emiterea facturii (e.g., banca şi numărul de cont bancar);
 FAN formular de analiza a necesitatilor
Precizari privind COMANDA
 
A. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adaugarea politelor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.
 Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Intermediarul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
 Intermediarul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
- neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
-invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Goasigo SRL, în cazul plății online;
- datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
 
B.Pentru contractele de asigurare de tip RCA, Utilizatorul confirmă că datele și informațiile introduse sunt conforme cu cele din certificatul de înmatriculare, precum și faptul că persoana menționată în formularul de comandă este proprietarul autovehiculului. Utilizatorul își asumă întreaga răspundere privind datele furnizate și acceptă faptul că Operatorul nu va fi ținut răspunzător față de Utilizator și/sau față de terți pentru prejudiciile de orice natură rezultate ca urmare a furnizării unor informații eronate de către Utilizator.
Utilizatorul garantează și își asumă răspunderea pentru plata poliței/polițelor de asigurare comandate, în condițiile și modalitățile stipulate.
Totodata si pentru celelalte tipuri de polita utilizatorul garanteaza ca datele transmise si sau introduce in cont, in tabelele transmise etc sunt reale si conforme cu documentele necesare emiterii acestor polite.

3. Modalitatea de ofertare, emiterea si de livrarea politelor

A)  
RCA
·        toate politele sunt transmise gratuit la adresa de mail cu care clientul s-a autentificat sau a notificat
Atentie! Pentru a calatori in afara Uniunii Europene, va recomandam sa aveti un exemplar la dumneavoastra un exemplar de carte  verde.
·        politele RCA emise nu se mai pot anula!
·        restituirea primelor de asigurare se poate face doar in cazul in care autovehiculul se radiaza sau se vinde, in baza documentelor justificative / solicitate de companiile de asigurare.
·        plata RCA, se poate face numai prin intermediul unui card bancar !
·        toate comenzile online, altele celor pe care le poti emite in platforma in afara orelor de program vor fi prelucrate in prima zi lucratoare.
·        politele achitate online se vor trimite pe e-mail in momentul emiterii
·        oferta este valabila 10 zile lucratoare de la momentul plasarii comenzii
·        daca anulati comanda, oferta isi pierde valabilitatea
·        tot ce reprezinta preturile contractelor RCA apartin asiguratorilor, care isi rezerva dreptul de a le modifica in orice moment fara preaviz
·        preturile provenite de la asiguratori in timp real sunt aceleasi oriunde pentru clientii din Romania;
·        sunt interzise acordarea de  favoruri in afara celor prevazute de reglementarile in vigoare iar pe contractual de asigurare acest prêt este vizibil
·        ​pentru certitudinea datelor inscrise in contract ne rezervam dreptul de a va solicita copiile documentelor justificative.
·        Pentru emiterea contarctelor in vederea inmatriculrii avem nevoie, de  documente justificative  dupa caz (copie fisa de inmatriculare, , scan factura sau copie contract vanzare-cumparare vizate la Serviciul Fiscal), la aceste contracte cartea verde este valabila numai dupa inmatricularea definitiva respective transmiterea unei copii dupa certificatul de inmatriculare
·        datele dumneavoastra sunt confidentiale si nu vor fi folosite in alte scopuri
·        veti fi notificati cu 30 de zile inainte de expirarea contractului RCA, impreuna cu oferta atasata pe 6 si 12 luni la adresa de mail transmisa
·        incadrarea clasei bonus / malus este atribuita automat pe baza seriei de sasiu si a cnp / cui – lui introduse in comparatorul RCA
·        contractele de asigurare sunt emise de Transilvania Broker S.A in numele companiilor de asigurare
·        valoarea absoluta a comisionului brut este determinata prin aplicarea procentului asupra primei de asigurare totala si acesta este inclus in prima finala. Vizualizare grila de comisioane.
·        Prevederile legale ale contractului de asigurare RCA sunt reglementate prin Legea 132/2017 puse in aplicare prin norma 20/2017 pe care le puteti studia, descarca accesand link-urile de mai jos.
 
B) TRAVEL
·        este necesar completarea formularului de cerere pentru oferta
·        oferta nu implica nicio obligatie din partea dumneavoastra
·        informatiile-datele introduce au caracter confidential si nu vor fi folosite in alte scopuri.
·        politele se emit numai dupa comanda sau pentru asiguratori ce nu sunt in lista de achizitii online prin comanda pe mail
·        pentru a asigura cerintele imperative ale unor companii de asigurare, politele de asigurare se vor putea emite numai dupa transmiterea documentelor justificative prin email si dupa verificarea corectitudinii informatiilor furnizate prin formularul de comanda
·        la toate politele emise impreuna cu acestea veti primi si conditiile de asigurare
·        primirea - livrarea politelor de asigurare se face electronic -e-mail si au forma stabilita aprobata de asigurator avand in vedere prevederile legale in materie acestea sunt valabile si fara stampila.
·        plata se face in momentul plasarii comenzii iar polita va fi insotita de o dovada a acesteia
·        contra cost se poate asigura livrarea oriunde in Romania
·        o cerinta obligatorie este la momentul emiterii sa va aflati in tara, ca starea de sanatate sa fie buna la momentul incheierii contractului de asigurare/plecarea din tara
·        toate politele sunt emise de Transilvania Broker SA-Goasigo S.R.L in numele companiilor de asigurare
 
C) Storno 
·        Transmiteti toate documentele la dresa de mail si va prezentam ofertele apoi va emitem in cel mai scurt timp polita
·        La unele societati de asigurare incheierea asigurarii Storno si plata primei trebuie sa se efectueze in ziua rezervarii calatoriei.
 
 
D) CASCO
·        completarea formularului de cerere oferta nu implica nicio obligatie din partea clientilor, iar datele sunt confidentiale si nu vor fi folosite in alte scopuri.
·        politele se emit numai dupa confirmare: telefonica sau prin email si plata primei
·        politele se emit numai dupa transmiterea documentelor justificative prin email si dupa verificarea corectitudinii informatiilor transmise prin formularul de comanda
·        conditiile de asigurare vor fi transmise pe e-mail clientilor,
·        livrarea politelor de asigurare se face in 24 - 48 ore de la emiterea politei
·        solicitarile de oferta din afara orelor de program vor fi prelucrate in prima zi lucratoare
·        politele achitate online se vor trimite  pe email in timpul programului de lucru
·        inspectiile de risc se vor efectua de catre persoanele avizate de Goasigo sau de catre companiile de asigurare
·        politele sunt emise de Transilvania Broker S.A. in numele companiilor de asigurare

E) Locuinte-PAD+Facultativa
·        completarea formularului de cerere oferta nu implica nicio obligatie din partea clientilor, iar datele sunt confidentiale si nu vor fi folosite in alte scopuri.
·        politele se emit numai dupa confirmare: telefonica, e-mail  si plata primei
·        in anumite situatii specifice companiilor de asigurare, politele se vor emite numai dupa transmiterea documentelor justificative prin email si dupa verificarea corectitudinii informatiilor furnizate prin formularul de comanda
·        conditiile de asigurare si documentul de informare privind contractul de asigurare vor fi transmise pe e-mail clientilor, inainte de emiterea politei de asigurare
·        contractul de asigurare de viata poate fi denuntat unilateral de catre asigurat, in termen de 30 de zile calendaristice de la incheierea acestuia
·        la solicitare livrarea politelor de asigurare se face in 24 - 72 ore de la emiterea politei. In cazul in care livrarea se face electronic (pe e-mail), politele de asigurare ce urmeaza sa le primiti sunt in formatul original emis de compania de asigurare, nefiind necesara stampilarea acestora pentru a fi valabile
·        toate politele vor fi transise  electronic la adresa de mail
·        solicitarile de oferta din afara orelor de program vor fi prelucrate in prima zi lucratoare
·        politele achitate online se vor trimite pe email in timpul programului de lucru
·        inspectiile de risc se vor efectua de catre persoanele imputernicite  Goasigo. sau de catre reprezentantii companiilor de asigurare
·        politele sunt emise de Transilvania Broker S.A. in numele companiilor de asigurare
 
F) Sanatate
·        completarea formularului de cerere oferta nu implica nici o obligatie din partea clientilor, iar datele sunt confidentiale si nu vor fi folosite in alte scopuri.
·        emiterea politelor de sanatate implica folosirea informatiilor privind starea dvs de sanatate, fie prin raspunderea la un chestionar medical scris, fie prin confirmarea unor date privind stare advs de sanatate telefonic
·        oferta se emite initial fara aceste date, insa pentru emiterea politei ele vor fi necesare, refuzul de a le transmite ducand la imposibilitatea emiterii politei
·         ofertele transmise pot suferi modificari in functie de raspunsurile dvs sau pot chiar duce la un refuz de preluare ina sigurare din partea societatii de asigurare. In acest caz orice prima achitata de catre dvs va fi restituita.
·        politele se emit numai dupa confirmare: telefonica, e-mail si plata primei
·        in anumite situatii specifice companiilor de asigurare, politele se vor emite numai dupa transmiterea documentelor justificative prin email si dupa verificarea corectitudinii informatiilor furnizate prin formularul de comanda
·        conditiile de asigurare si documentul de informare privind contractul de asigurare vor fi transmise pe e-mail clientilor, inainte de emiterea politei de asigurare
·        la solicitare livrarea politelor de asigurare se face in 24 - 72 ore de la emiterea politei. In cazul in care livrarea se face electronic (pe e-mail), politele de asigurare ce urmeaza sa le primiti sunt in formatul original emis de compania de asigurare, nefiind necesara stampilarea acestora pentru a fi valabile
·        toate politele vor fi transise electronic la adresa de mail
·        solicitarile de oferta din afara orelor de program vor fi prelucrate in prima zi lucratoare
·        politele achitate online se vor trimite pe email in timpul programului de lucru
·        politele sunt emise de Transilvania Broker S.A. in numele companiilor de asigurare
G) Viata
·        completarea formularului de cerere oferta nu implica nicio obligatie din partea clientilor, iar datele sunt confidentiale si nu vor fi folosite in alte scopuri.
·        emiterea ofertelor si politelor de asigurare de viata necesita completarea formularului de analiza a necesitatilor anexat. Refuzul de a completa acest document duce la imposibilitatea de a va transmite ofertele solicitate
·        emitera ofertelor implica folosirea datelor dvs care au impact asupra riscului cum ar fi, dar fara a ne rezuma: varsta, ocupatia, activitati de petrecere a timpului liber, etc
·        emiterea politelor de viata implica folosirea informatiilor privind starea dvs de sanatate prin raspunderea la un chestionar medical scris,
·        asiguratorul are dreptul, inainte de emiterea ofertei ferme si a politei de asigurare de a solicita informatii suplimentare cum ar fi: date de la medical dvs de familie, solicitarea de a efectua analize medicale si/sau alte investigatii
·        refuzul de a raspunde la aceste solicitari si de a transmite informatiile solicitate duce la imposibilitatea transmiterii ofertei solicitate
·         ofertele transmise pot suferi modificari in functie de raspunsurile dvs privind starea de sanatate si raspunsurile la solicitarile suplimentare sau pot chiar duce la un refuz de preluare in asigurare din partea societatii de asigurare. In acest caz orice prima achitata de catre dvs va fi restituita.
·        politele se emit numai dupa confirmare: telefonica, e-mail si plata primei
·        in anumite situatii specifice companiilor de asigurare, politele se vor emite numai dupa transmiterea documentelor justificative prin email si dupa verificarea corectitudinii informatiilor furnizate prin formularul de comanda
·        conditiile de asigurare si documentul de informare privind contractul de asigurare vor fi transmise pe e-mail clientilor, inainte de emiterea politei de asigurare
·        la solicitare livrarea politelor de asigurare se face in 24 - 72 ore de la emiterea politei. In cazul in care livrarea se face electronic (pe e-mail), politele de asigurare ce urmeaza sa le primiti sunt in formatul original emis de compania de asigurare, nefiind necesara stampilarea acestora pentru a fi valabile
·        toate politele vor fi transise electronic la adresa de mail
·        solicitarile de oferta din afara orelor de program vor fi prelucrate in prima zi lucratoare
·        politele achitate online se vor trimite pe email in timpul programului de lucru
·        politele sunt emise de Transilvania Broker S.A. in numele companiilor de asigurare

H) Accidente
 
J) Garantii
 
K) CMR
·        completarea formularului de cerere oferta nu implica nicio obligatie din partea clientilor, iar datele sunt confidentiale si nu vor fi folosite in alte scopuri.
·        politele se emit numai dupa confirmare: telefonica sau prin email
·        in anumite situatii specifice companiilor de asigurare, politele se vor emite numai dupa transmiterea documentelor justificative prin email si dupa verificarea corectitudinii informatiilor furnizate prin formularul de comanda
·        conditiile de asigurare vor fi transmise pe e-mail clientilor
·        livrarea politelor de asigurare se face in 24 - 48 ore de la emiterea politei
·        toate politele vor fi transise electronic la adresa de mail
·        solicitarile de oferta din afara orelor de program vor fi prelucrate in prima zi lucratoare
·        politele achitate online se vor trimite si email in timpul programului de lucru
·        la incheierea asigurarii nu se efectueaza inspectie de risc
·        contractele de asigurare si politele sunt emise de Transilvania Broker S.A S.R.L in numele companiilor de asigurare

4. Obligatiile contractuale
Prin inregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile comerciale.
Notificarea impreuna cu oferta primita de catre Cumparator, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezinta acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
Contractul se considera incheiat in momentul primirii de catre Cumparator , prin intermediul postei electronice a politei comandate si platite.
Accesul in vederea vizualizarii si efectuarii unei Comenzii le este permis doar Utilizatorilor/Cumparatorilor care au un cont activ pe Site.
Fiecare client poate avea un singur Cont. Este interzisa partajarea unui Cont intre mai multi Clienti.De asemeni prin crearea Contului si/sau utilizarea Continutului si/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumparatorul accepta in mod expres si fara echivoc Termenele si Conditiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data crearii Contului si/sau utilizarii continutului si/sau la data plasarii Comenzii.
Clientul confirma ca toate datele furnizate de client, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii Comenzii.
Vanzatorul:
·        se obliga sa onoreze comenzile primite conform termenilor si conditiilor de emitere si livrare
·        are dreptul de a solicita copiile documentelor justificative.
·        are dreptul de a anula o comanda in cazul in care datele comunicate telefonic, e-mail sau prin trimiterea formularului de comanda nu sunt corecte.
·        are dreptul sa anunte asiguratul prin orice forma de comunicare (telefonic/e-mail) data expirarii contractului de asigurare cat si oferta de reinnoire.
Clientul
·        va citi si accepta Termeni si conditii, prelucrarea datelor cu caracter personal
·        a inteles si accepta modalitatea de comanda si de plata
·        accepta prima ofertata
·        afirma ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii Comenzii
·        are cel putin 18 ani impliniti
·        se obliga sa trimita orice document solicitat pentru emiterea politei de asigurare
·        prin finalizarea comenzii se obliga sa completeze toate campurile solicitate.
·        A inteles ce acoperiri, sume asigurate si excluderi sunt pe polita comandata
·        Conditiile, riscurile si excluderile contractului de asigurare RCA sunt reglementate prin Legea 132/2017 puse in aplicare prin norma 20/2017 , polita de asigurare obligatorie a locuintelor  PAD-Legea 260/2008 pe care le puteti descarca accesand link-urile de mai jos.
Legea 132 din 2017/Norma 20 din 2017 Legea 260 din 2008

Lege aplicabilă
Toate litigiile si /sau aspectele juridice, cele legate de drepturi, şi măsurile reparatorii cu privire la orice act, eveniment sau incident, întreprinse în temeiul sau în legătură cu acest site sau Serviciile Operatorului vor fi guvernate de şi interpretate în conformitate cu legislatia din România.

Modalitati de Soluţionare a litigiilor
În cazul unui litigiu între Utilizatori şi orice alt Terţ, dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord că Operatorul nu are nici o obligaţie de a interveni. Prin prezentul Acord, absolviţi Operatorul, funcţionarii, angajaţii, agenţii şi succesorii săi în drepturi de plângeri, cereri şi prejudicii de orice natură, cunoscute sau necunoscute, previzibile şi imprevizibile, dezvăluite şi confidenţiale, care decurg din, sau sunt în orice fel legate de astfel de litigii şi/sau de Serviciile Operatorului.
Toate plângerile, litigiile sau neînţelegerile care pot decurge din interpretare, funcţionalitate sau care sunt în orice fel legate de utilizarea de către dumneavoastră sau a Serviciilor Operatorului, care nu pot fi rezolvate amiabil prin discuţii şi negocieri directe în termen de 30 (treizeci) Zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației, vor fi supuse jurisdicţiei exclusive a instanţelor din raza teritoriala a Operatorului.

5. Dispozitii finale
·        Prezentele Termene si Conditii sunt in vigoare din data de 01.05.2020.
·        Ne rezervam dreptul la modificarea unilaterala a prevederilor acestui document fara o notificare prealabila, acestea fiind opozabile Clientilor/Utilizatorilor/ Cumparatorilor de la data afisarii in Site.